lördag 23 april 2016

Ett förtydligande

Har Boksystrarna slutat läsa? Ingalunda. Det har lästs böcker men det har inte uppdaterats som sig bör på bloggen.
Nu skall här rådas bot på det.
Sedan i januari har det hunnits med tre böcker.

Inga kommentarer: