lördag 23 april 2016

Vårens första bok; Utan personligt ansvar

En roman av Lena Andersson blev 2016 års första bok i cirkeln, Utan personligt ansvar.
Några i cirkeln hade också läst Egenmäktigt förfarande av samma författare och det var oundvikligt att inte halka in på den titeln också.
Det får bli en kort rapport och vi tar våra omdömen på en gång:
Bodil 3
Petra 4
Ingrid 3
Åsa 4
Beth 3
Pernilla 4

Av sekreterarens något förvirrade noteringar kan man utläsa att det blev en givande diskussion där några tyckte att boken stundtals var lite för upprepande, lite för malande men samtidigt beskrivs situationer och relationer bra. Och alla kunde instämma i som en boksyster uttryckte det; en bra beskrivning av att vara "den andra kvinnan".
Vi diskuterade också huruvida vi uppfattar Ester som ensam eller ej, och hennes stöd från väninnekören och förstås hur man som läsare blir helt m.a.t.t. av hennes resonemang och val.... och ja, för den delen också denna Olof som ju hålls i snara av sin hustru.


Inga kommentarer: